Kjøpsvilkår og betingelser

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

PRISER

Alle priser er oppgitt inklusiv MVA.
Prisen inkluderer fremkalling og behandling av digitale filformater som avtalt samt avgifter, herunder merverdiavgift, toll og lignende.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten grunnet bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Du skal ved bestillingen angi om du ønsker å betale direkte med betalingskort eller via Klarna.

Hvis du ønsker å betale via Klarna, vil Klarna sende betalingsinformasjonen til deg via e-mail. Fakturaen anses for å være betalt når beløpet er betalt til Klarna.

Ved ordreavgivelse foretar Selger kontroll av ordregivers dekning på den angitte konto.

Ved bruk av kredittkort trekker Selger kjøpssummen fra kontoen din når ordren er produsert og skal sendes.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Varene som sendes, sendes for kundens regning og risiko hvis ikke annet er avtalt. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Selgeren skal sørge for at varen blir sendt til kjøperen, han plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Utkjøring vil normalt være mellom 09.00-17.00 på hverdager. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Vi bruker tjenesten Mybring som er levert av BRING for sikker, raskt og effektiv levening til deg som kunde! Kun det beste er godt nok!

AVBESTILLING OG ANGRERETT

Ved avbestilling før mottak av varer og tjenester kan det faktureres ett gebyr på 30% av ordre.  Det er forbrukerkjøpsloven som regulerer forhold omkring et kjøp fra en bedrift, og denne loven åpner for at  forbruker kan avbestille varen før den er levert.  Er varen mottatt av deg, kan du ikke bytte eller levere varen tilbake med mindre du har avtalt dette med selger, eller at angrerettloven kommer til anvendelse.  Hvis du benytter deg av angreretten, må kunde som utgangspunkt erstatte selgers tap ved at du går fra avtalen om kjøp.

Produktinformasjon m.m.

Hogsbu AS reserverer seg mot utsolgte produkter, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, i annonser eller annet markedsføringsmateriale, eksempelvis feil i produktbeskrivelser eller teknisk spesifikasjon samt feilaktige priser eller feilaktig informasjon om hvorvidt et produkt finnes på lager. Hogsbu AS har rett til å korrigere slike eventuelle feil, endre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden samt gjøre løpende produktendringer og forbedringer.

Bilde av produkter på Nettsiden, i annonser og annet markedsføringsmateriale skal utelukkende anses som illustrasjoner. 

Informasjonen på Nettsiden er beskyttet gjennom blant annet opphavsrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan brukes eller kopieres uten skriftlig samtykke fra Hogsbu AS

Kampanjer og tilbud

Hogsbu AS kan fra tid til annen tilby kampanjer og tilbud for ulike produkter. For produkter som inngår i slike kampanjer gjelder den fordelaktige prisen eller de fordelaktige vilkårene for det tidsrommet som er angitt på Nettsiden eller så langt lageret rekker. Kampanjer og tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter med mindre det er uttrykkelig angitt. Hogsbu AS forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake slike kampanjer. Ved avsluttede eller tilbaketrukne kampanjer gjelder disse Vilkårene uten endringer. 

Endringer i Vilkårene

Hogsbu AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Vilkårene til enhver tid. Alle endringer av Vilkårene vil publiseres på Nettsiden. Endringer gjelder fra Kunden har akseptert Vilkårene (i sammenheng med et nytt kjøp, eller ved besøk på Nettsiden), alternativt innen 30 dager etter at Hogsbu AS har informert Kunden om endringene.